Kulturális örökség tanulmányok - Múzeumi kurátori specializáció

Az Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék 2016 őszén új, önálló, Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember diplomát nyújtó, 2 éves, 120 kredites, nappali tagozatos mesterszakot indított. A tanszék és doktori program kezdetektől egy nyitott, interdiszciplináris szemlélettel működő történeti–társadalomtudományos kutatóműhely. Három évtizedes fennállása során az Atelier munkatársai széles nemzetközi kapcsolatrendszert alakítottak ki. Partnerintézménye a világhírű École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Párizs), 2011 óta koordináló központja a TEMA Erasmus Mundus képzésnek, A szak előzményeként, 2012 és 2016 között a tanszéken működött a Kulturális örökség története és gyakorlata című MA-specializáció. 2018 őszétől az Atelier és a Nemzeti Múzeum együttműködésének keretében a szakon belül új specializáció választható Múzeumi kurátori ismeretek néven. 


Általános tudnivalók
A mesterképzési szak megnevezése: Kulturális örökség tanulmányok
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember 
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Specialist of Cultural Heritage Studies
választható specializáció: Múzeumi kurátori ismeretek
A képzés időtartama: 4 félév
Képzési terület: Bölcsészettudomány
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont
Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez élő idegennyelvből egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő, államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 38. pontja tartalmazza.

Kiket várunk?
Várjuk azokat a hallgatókat, akik szeretnék a kulturális örökség fogalmát társadalom- és történettudományos elméleti keretben megismerni. Az elméleti képzést a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és a menedzselésére vonatkozó praktikus ismeretek egészítik ki, amelyeket hallgatóink szakmai gyakorlat során szerezhetnek meg, kulturális örökséggel foglalkozó intézményben vagy szervezetben.

További információk >>

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu