Szakmai képzések

Andragógia mesterszak

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

Az andragógia mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan andragógusok képzését kívánják megvalósítani, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. 

További információk >>

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében

A képzés célja: A  képzés célja, hogy érzékenyítse a múzeumi szakembereket a hátrányos helyzetű gyerekek problémáira, hogy azt megértve képesek legyenek olyan interdiszciplináris múzeumi programok kidolgozására, amelyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, a tehetséges gyerekek fejlesztéséhez, a korai iskolaelhagyók és az iskolarendszerből kieső gyerekek számának csökkentéséhez.

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

További információk >>

Frontvonal menedzsment

A képzés témái:

Szolgáltató múzeum - Kulturális intézmények működése, társadalmi szerepvállalása, Közönségszolgálat: a múzeum arca, füle, szeme, szája, Kiállításokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások

Menedzsment feladatok - Menedzsment dokumentumok, Intézmény napi működésének szervezési folyamatai, belső kommunikáció, csapatmunka szervezése, Frontszemélyzeti munkatársak motivációja

HR - Frontszemélyzeti munkatársak kiválasztása, munkakörök szabályozása, Önkéntesek a frontvonalban

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

További információk >>

Hálózatépítés

A képzés önállóan is elvégezhető vagy a 120 órás, 1 kötelező és 2 válaszható modulból összeállítható Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című képzés választható moduljaként.

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

Kiknek ajánljuk: Múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

További információk >>

Iparművészeti restaurátorképzés

Az Iparművészeti restaurátorképzés a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében, levelező tagozaton zajlik. A hallgatók  fa-bútor, fém-ötvös, szilikát, papír-bőr és textil-bőr specializációkon szerezhetnek restaurátorművész képesítést. Az osztatlan 5 éves képzés havi kéthetes blokkokban történik, majd sikeres záróvizsga és diplomavédés után egyetemi (Master of Art) diplomával zárul. A végzettek felvételt nyerhetnek az egyetem doktori iskolájába, ahol DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatot szerezhetnek.

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központja biztosítja a készítéstechnikai és a restaurálási gyakorlati munkához a műtermeket, valamint az oktatók többségét.

A képzés során a hallgatók számára lehetőség nyílik egy szemesztert külföldi egyetemen tölteni az Erasmus program keretében, valamint részt venni hazai és nemzetközi projektekben.       
Az egyes specializációk oktatói folyamatosan követik a restaurálás szemléletének és gyakorlati módszereinek nemzetközi fejlődését, a két fenntartó intézmény pedig biztosítja a korszerű technológiai feltételeket a kutatáshoz és a nemzeti kulturális tárgyi örökség megőrzéshez.

További információk >>

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu