Digitalizálás a gyakorlatban

Miért digitalizáljunk?

A múzeumi digitalizáció előkészítésének egyik legfontosabb eleme a célok meghatározása, ennek során körvonalazható, hogy milyen eredményt kívánunk elérni a tevékenységünkkel. Alapvetően két motivációs igény – akár párhuzamos – jelenlétével számolhatunk:
Hozzáférés - a felhasználók felé irányuló hozzáférés lehetőségeinek bővítésével; 
Megőrzés  - a múzeumi tevékenység belső elvárásait tükröző, a megőrzésre összpontosító szándékkal.

 • Kulturális közvagyon hozzáférhetővé tétele
  Újabb felhasználói célcsoportok elérése az oktatás, élethosszig tartó tanulás, művelődés és kutatás területén, tudományos vagy közönségigények figyelembe vétele
  .

 • Online megjelenés
  Intézményi megjelenés, további szolgáltatási célokkal
  .

 • Reprodukció
  Eredeti tárgy /dokumentum eredeti tulajdonságainak reprodukálása, megőrzése, közzététele
  .

 • Publikáció
  Tudományos vagy ismeretterjesztési célok
  .

 • Szolgáltatás, jövedelemszerzési forrás
  Közönség számára képszolgáltatás, kreatív jövedelemszerzési források kialakításának lehetősége
  .

 • Műtárgyvédelem, állagmegóvás
  Tárgyak fizikai állapotának megóvása a bemutathatóság biztosítása mellett, logisztikai, tárolási szempontok érvényesítése, dokumentálás, tárgyak elérhetővé tétele
  .

 • Nyilvántartások digitalizálása
  Nyilvántartások használatának egyszerűsítése, kibővítése a gyűjteményi és a kutató munkához
  .

 • Nyilvántartás adatstruktúrájának modernizálása, bővítése
  Digitalizálási projektekhez való csatlakozás megkönnyítése, metaadat rendszerek átvétele.

Mit digitalizáljunk?

 • Nyilvántartások
 • Múzeumi tárgyak és adatok
 • Fotók
 • Film, videó
 • Hanganyagok
 • Levéltári jellegű anyag
 • Könyvtári dokumentumok

A múzeumi világ sokféle típusú anyaga függvényében az eltérő fajtájú műtárgyak eltérő módszerekkel kerülnek digitális rögzítésre!


Kinek digitalizáljunk?


Hogyan digitalizáljunk?

A digitalizálás során a múzeumi műtárgyról készített képet, a tárgyhoz tartozó szakmai szempontú leírást és adatokat egységes rendszerbe helyezzük. A gyakorlati lépések nagyban függnek az intézmény nagyságától, eszközeitől, a humán erő számától és képzettségétől, ezért a feladatokat ennek függvényében határozhatjuk meg. Fontos kiemelni, hogy a spektrum bármely fokán álló intézménynek érdemes a digitalizációs feladatokban részt venni, hiszen akár önállóan, akár közösséget alkotva részesülhet annak előnyeiből. Egyszerű eszközökkel, költséghatékony megoldásokkal is lehetőség nyílik például az online megjelenés elősegítésére, vagy elő lehet készíteni a gyűjteményeket egy későbbi, átfogóbb elektronikus nyilvántartási rendszerre. 

Bővebben >> Hogyan digitalizáljunk?

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu