Szakmai képzések

Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzés

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

További információk >>

Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak

A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási, szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben.

Információk a képzésről >>

Minőségmenedzsment

A képzés témái:

Bevezetés minőségmenedzsment alapjaiba - Miért van szükség a múzeumi minőségmenedzsmentre? A minőségmenedzsment megjelenésének fontossága és alapelveinek érvényesíthetősége a kulturális szférában. A kulturális területen használt főbb minőségmenedzsment típusok.

Hazai és külföldi jó gyakorlatok a versenyszféra és a non-profit szektor világából - A minőség-szemlélet jelenléte a magyarországi múzeumokban, Hazai kulturális szférában kidolgozott, már működő minőségbiztosítási gyakorlatok bemutatása, Jó gyakorlatok a nemzetközi múzeumi világban

Kidolgozott Múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer és gyakorlati kipróbálásának tapasztalatai - A múzeumi  minőségmenedzsment keretrendszer bemutatása, A kidolgozott minőségmenedzsment rendszer gyakorlati tapasztalatai

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

További információk >>

Múzeumi alapképzés

A képzés célja szakmai, múzeumi alapismeretek egységes szemléletű és színvonalú elsajátítása, a különböző időben, helyszínen (egyetem) és képzési formában (BA, MA, szakmai továbbképzés, stb.) végzett felsőfokú végzettségű, múzeumi feladatokat ellátó szakemberek ismereteinek rendszerezése, bővítése, szintetizálása.

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában

A képzés célja: A múzeumi gyűjtemények, kiállítások széleskörű hasznosítása az oktatás minden szintjén, ezáltal az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos települések, de a múzeumok látóköréből gyakran kifelejtett személyek részére is. A látogatók, továbbá múzeumi dolgozók bevonása, participációra ösztönzése. A múzeumi szakemberek és pedagógusok (közoktatás, felsőfokú képzések) ismerjék meg és használják a gyakorlatban a digitális gyűjteményeket, azok hasznosítását a formális, nem formális, informális oktatásban. Feltárni és megismertetni a digitalizált gyűjtemények hasznát és hasznosíthatóságának eszközeit az iskolán kívüli és egész életen át tartó tanulásban.

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

További információk >>

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu