Szakmai képzések

Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában

A kulturális szakembereknek szóló és hazai viszonylatban még mindig hiánypótlónak számító továbbképzés annak idején a Múzeumok Mindenkinek Program keretében indult el első ízben, idén április 23. és június 14. között kerül megrendezésre kölségtérítéses formában. 

A 120 órás akkreditált tanfolyamon olyan neves szakemberek oktatnak, mint például a múzeumi kiállítóterek és kiállítások tervezésével, valamint belsőépítészettel foglalkozó, a Seuso-kincs vándokiállítás látványtervét és installációját, valamin a Rudapithecus Látványtárat is jegyző Narmer Építészeti Stúdió képviseletében Vasáros Zsolt DLA vezető tervező építész. A kiállítás interpretációs és hasznosítási lehetőségeiről pedig Hemrik László, a Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai vezetője tart elméleti alapozást és gyakorlati foglalkozásokat.

A képzésre jelentkezni április 9-ig lehet.

További információk >>

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében

A képzés célja: Múzeumi gyűjtemények hasznosítása a köznevelésben is elfogadott korszerű pedagógiai módszerek, valamint múzeumandragógiai módszerek segítségével, az iskolákkal szorosan együttműködve támogatni, kiegészíteni az iskolákban folyó munkát, az önismeret, önkifejezés, önálló tanulás, kritikus gondolkodás fejlődését, mely ösztönözze a felzárkózást és csökkenti a korai képzettség nélküli iskolaelhagyók számát.

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

További információk >>

Kulturális mediáció mesterszak

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

A kulturális mediáció mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre.

További információk >>

Kulturális örökség tanulmányok - Múzeumi kurátori specializáció

Az Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék 2016 őszén új, önálló, Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember diplomát nyújtó, 2 éves, 120 kredites, nappali tagozatos mesterszakot indított. A tanszék és doktori program kezdetektől egy nyitott, interdiszciplináris szemlélettel működő történeti–társadalomtudományos kutatóműhely. Három évtizedes fennállása során az Atelier munkatársai széles nemzetközi kapcsolatrendszert alakítottak ki. Partnerintézménye a világhírű École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Párizs), 2011 óta koordináló központja a TEMA Erasmus Mundus képzésnek, A szak előzményeként, 2012 és 2016 között a tanszéken működött a Kulturális örökség története és gyakorlata című MA-specializáció. 2018 őszétől az Atelier és a Nemzeti Múzeum együttműködésének keretében a szakon belül új specializáció választható Múzeumi kurátori ismeretek néven. 

Kulturális örökség tanulmányok mesterszak

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

A kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezetei és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.

További információk >>

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu