Pályázat a múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére

A hazai kulturális intézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények) nagy része (beleértve a kis intézményeket is) klasszikusan foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban sok esetben a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra a legtöbb esetben elavult, vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz. Szükséges a tanulási folyamatok, a kompetenciafejlesztés és a képzések, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra megteremtése is. Létre kell hozni a használók számára a közgyűjteményekben (pl. könyvtárakban) őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz való akadálymentes hozzáférés eszközrendszerét. Az EFOP 4.1 intézkedése tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) és közművelődési infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, bővítését.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, oktatási, integrálható interpretációs célú terek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása.

2. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló meglévő tanulási, foglalkoztató, oktatási integrálható interpretációs célú terek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.

3. tevékenységtípus: Múzeumi tanulmánytárak, azaz olyan nyilvánosan látogatható, korszerű állományvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek megfelelő gyűjteményi raktárak kialakítása, amely a gyűjteményi anyag tudományos és ismeretterjesztő feldolgozásával, eszközrendszerével a műtárgyak széleskörű hasznosítását szolgálja és kialakítása révén alkalmas múzeumpedagógiai foglalkozások megtartására, továbbá megfelel a közönségfogadást szolgáló infrastrukturális igényeknek.

A tanulmánytár fejlesztés csak a múzeum, illetve közérdekű muzeális gyűjtemény besorolású muzeális intézmények esetében támogatott. Továbbá a 3. tevékenységtípus a levéltári intézményrendszer esetén nem választható.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

4. tevékenységtípus: IKT eszközök: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép, laptop, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök beszerzése.

5. tevékenységtípus: Oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok és eszközök (szemléltető és demonstrációs eszközök, mobil kiállítási konténerek) beszerzése.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017.02.03-tól 2019.02.03-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. szakasz: 2017.02.03 – 2017.03.13.

2. szakasz: 2017.03.17 – 2017.09.17.

3. szakasz: 2017.09.24 – 2018.01.22

4. szakasz: 2018.01.28 – 2018.07.27

5. szakasz: 2018.08.02 – 2019.02.03.

 

További információk >>

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu