MUZEUM@DIGIT 2017 Előadók

A MUZEUM@DIGIT konferencia idei újítása egy interaktív mobil applikáció, amellyel nem csak a rendezvény programja követhető nyomon, hanem számos egyéb lehetőséget is rejt magában. A résztvevők regisztrálhatják magukat az alkalmazásban, üzeneteket válthatnak egymással, értékelhetik az előadásokat és a kiállítókat, kiválaszthatják kedvenceiket és térképen is megnézhetik a konferencia helyszíneit. 

A muzeum@digit nevű applikáció a Google Play és az iTunes app store-ból is letölthető.

Használják bátran!

Bánki Zsolt

Bánki Zsolt

Bánki Zsolt István informatikus-könyvtáros, muzeológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. A Berzsenyi Dániel tanárképző Főiskolán könyvtárosi, magyar nyelv és irodalom szakos tanári (1988), az ELTE BTK-n informatikus-könyvtárosi (2002) végzettséget, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hittanári abszolutóriumot (2000) szerzett. 2006 óta a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, 2010 óta a Könyvtár és Informatika Főosztály főosztályvezetője. Szakterülete a múzeumi informatika rendszerei és szabványai, a digitalizálás elméleti kérdései, nemzeti és nemzetközi adatbázisok tervezése és építése. Hazai és nemzetközi projektekben, szakmai testületekben végez szakértő tevékenységet.

Az előadás címe: Digitális társadalom - múzeumi digitalizálás. Múzeumok lehetőségei a KDS tükrében.


Sz. Fejes Ildikó

Sz. Fejes Ildikó

1967-ben született Budapesten, egyetemi tanulmányai végén az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem és régészet szakon fejezte be. 2008-ban posztgraduális képzés keretében a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán okleveles európai szakértő diplomát szerzett, 2014-ben a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán Arts&business manager képesítést. Több, mint 25 éve dolgozik a Magyar Nemzeti Múzeumban: többek között adatbázis építésekben, internetes és multimédia tartalomfejlesztési projektekben vett részt, európai uniós projektekben intézményi projektmenedzsment feladatokat látott el. 2011 óta az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ (OMMIK) vezetője, a Központ szolgáltatásainak kiépítését irányította. 2016 júliusától az ICOM AVICOM Múzeumi Új Audiovizuális, Kép- és Hangtechnológiák Nemzetközi Bizottság vezetőségi tagja.

Az előadás címe: MuzeumStat. Mi van az adatok mögött?


Kómár Éva

Kómár Éva

Múzeumi könyvtáros, múzeumi szakinformatikus, 1993-tól 2016-ig a Petőfi Irodalmi Múzeum, az idei évtől a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központjának munkatársa. 2003 óta foglalkozik a múzeumi szakanyagok adatbázisrendszerekben történő feltárásának formai és tartalmi módszertani kérdéseivel, a digitális tartalmak online publikációjának lehetőségeivel, valamint a kiállítások informatikai támogatásának új technológiáival. Jelenleg a hazai múzeumi ágazati aggregációs szolgáltatás kiépítésében vesz részt.

Az előadás címe: A MuseuMap múzeumi aggregációs szolgáltatás megújítása a Közgyűjteményi Digitalizációs Stratégia keretében


Dr. Tokai László

Dr. Tokai László

Dr. Tokai László jogász, egyéni ügyvéd. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1985-ben jogi doktori diplomát, Bölcsészettudományi Karán 1986-ban filozófia szakos előadói oklevelet, a Chicagói Egyetem (University of Chicago) Jogi Karán 1992-ben LL.M. fokozatot szerzett. 1994 óta folytat egyéni ügyvédi gyakorlatot, amely során jelentős magyarországi külföldi beruházásokban látott el nemzetközi és helyi jogi tanácsadói tevékenységet, illetőleg vezető jogi beosztást töltött be állami vagyonkezeléssel foglalkozó szervezetben. Ügyvédi megbízással 2013 márciusa óta végez jogi tanácsadási tevékenységet a Magyar Nemzeti Múzeum számára.

Az előadás címe: Állami vagyonra vonatkozó adatkezelés a felhő szolgáltatásban


Szatucsek Zoltán

Szatucsek Zoltán

Szatucsek Zoltán (1969) a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, az újonnan létrehozott Nemzetközi kapcsolatok és EU projektek igazgatóságának vezetője. Történész szakon szerzett diplomát a Debreceni Egyetemen, majd az Országos Levéltárban modern iratokkal és a gyűjtőterülettel foglalkozott, az utóbbi években pedig szakterülete az elektronikus iratok és a levéltári anyag digitalizálása. 2006 és 2013 között vezette az Országos Levéltár elektronikus levéltári projektjét. A levéltárat számos szakmai bizottságban képviseli nemzeti és nemzetközi szinten. Tagja az Európai Bizottság által felállított European Archives Group szakértői testületnek, igazgatója az elektronikus iratok levéltári megőrzésével foglalkozó DLM Forum alapítványnak és vezetőségi tagja az Európai Levéltári Portál Alapítványnak. Szakmai érdeklődési területe a levéltártörténet, levéltárelmélet és a kulturális emlékezet intézményeinek szerepe napjaink társadalmában.

Az előadás címe: A Nemzeti Levéltár digitalizálási stratégiája a KDS tükrében


Káldos János

Káldos János

Eddigi pályafutása során valamilyen módon mindig összekapcsolódott a régi és az új. Így volt ez az MTA Könyvtárában, ahol a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében régi könyvek és kéziratok feldolgozásával és adatbázisok tervezésével foglalkozott, majd a SOTE Egészségügyi Menedzserképző Központjában könyvtárvezető és informatikai menedzserként a könyvtári munkák szervezése és az intézmény számítógéprendszer tervezése és működtetése volt a feladata. 2000-ben került az Országos Széchényi Könyvtárba – ahol a mai napig dolgozik. Először a Magyar Elektronikus Könyvtár fejlesztésével foglalkozott, hosszú ideig volt Különgyűjteményi Igazgató, majd három éven keresztül az OSZK általános főigazgató-helyettese, jelenleg pedig az OSZK-ban zajló Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt szakmai vezetője.

Az előadás címe: Az OSZK digitalizálási tervei és Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia


Katona Júlia

Katona Júlia

Katona Júlia művészettörténész, muzeológus, kutató. Jelenleg a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény vezetőjeként dolgozik. A művészettörténeti kutatásban a díszítőművészet, mintakönyvek, régi könyvgyűjtemények, valamint a 19–20. századi építészet- és oktatástörténet témáira, a muzeológiában pedig a múzeumi integrált gyűjteménykezelő rendszerek területére specializálódott. 2016–2017-ben a párizsi Művészettörténeti Kutatóintézet (INHA) meghívott kutatója volt. 2017 januárjától az Europeana Members Council tanácsosa.

Az előadás címe: Europeana - integrációs lehetőség a hazai közgyűjtemények számára


Elżbieta Wysocka

Elżbieta Wysocka

Elżbieta Wysocka a varsói Nemzeti Filmarchívum – Audiovizuális Intézet film-megőrzési és digitális repozitórium főosztályának a vezetője. 2010 óta ő felel az archívum digitális gyűjteményéért, valamint a digitális katalogizálás terén a sztenderdek és specifikációk megvalósításáért. Restaurátor tanulmányai végén szakdolgozatát a videó megőrzésről írta 2006-ban. Miután a Nemzeti Filmarchívum munkatársaként megkezdte karrierjét, doktori értekezését a film-, videó-, előadóművészet és netes művészet megőrzésének elméletéről és gyakorlatáról írta a krakkói Szépművészeti Akadémián. Értekezésével megnyerte a lengyel Nemzeti Kulturális Központ legjobb tudományos értekezések számára kiírt versenyét.

Az előadás címe: Filmarchívumok és új média gyűjtemények a művészeti múzeumokban


Répászky Lipót

Répászky Lipót

Répászky Lipót kommunikáció-technikai mérnökként végzett 2007-ben a gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki karán, audiovizuális szakterületen. 2009-ben broadcast rendszermérnökként csatlakozott a Nemzeti Audiovizuális Archívum IT csapatához, feladata a hosszútávú tárolás és videó kódolási megoldások kidolgozása volt. 2014-től műszaki vezető, majd 2016-tól a NAVA ügyvezetőjeként fő feladatának tekinti egy korszerű, humán bölcsész szaktudás mellett a gépi (kognitív) tudás egyesítésével egy hosszútávú, nyílt, közösségi archívum létrehozását.

Az előadás címe: A közösség szerepe az audiovizuális örökség hosszantartó megőrzésében


Ráduly György

Ráduly György

Ráduly György Franciaországban végezte közgazdasági tanulmányait, jelenleg a Magyar Nemzeti Filmarchívum vezetője. Az elmúlt 11 évben magyar és kelet-európai filmklasszikusok franciaországi forgalmazásával, dokumentumfilmek gyártásával, klasszikus filmek televíziós értékesítésével és filmrestaurálással foglalkozott. A Filmarchívum megújítása során legfontosabb céljai közé sorolható a hosszú távú nemzeti filmrestaurálási és digitalizálási program, a közönségépítés és az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység, valamint a magyar nemzeti filmkincs beépítése az oktatásba.

Az előadás címe:A filmarchívum és a megőrzés kérdése


Antonio Rodríguez

Antonio Rodríguez

Antonio Rodríguez több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a múzeumok, a művészetmenedzsment, a nemzetközi vándorkiállítások, a stratégiai tervezés, a projektmenedzsment és a stratégiai partnerségek terén. Pályafutása során több múzeumban és kulturális intézményben látott el vezetői feladatokat az Egyesült Államokban és Latin Amerikában. Antonio Rodríguez az ICOM Kiállítások Cseréjével Foglalkozó Nemzetközi Bizottságának (ICOM ICEE) elnöke és az Amerikai Múzeumi Szövetség (American Alliance of Museums) latin hálózatának egykori elnöke.

Az előadás címe: Kiállítások határok nélkül: lépjük át a határokat a média és a technológia segítségével!


Rutger Rozendal

Rutger Rozendal

Rutger Rozendal a Noterik cég ügyvezető igazgatója. A cégnél 2003 óta tevékenykedik, az első években ő foglalkozott a webcasting szolgáltatások koordinációjával és megvalósításával. 2009 óta a Noterik stratégiájáért felel, 2015-től kezdve pedig a cég fókuszát az online videókról a többképernyős alkalmazások felé fordították. 2016-ban részt vett a SPACE projektben, melyet a MuPop szolgáltatás követett, napjainkban pedig olyan lehetőségek után kutat, melyek a digitalizált örökséghez való hozzáférést múzeumszerű élménnyé alakítják.

Az előadás címe: MuPop Museum


Tarr Hajnalka

Tarr Hajnalka

Tarr Hajnalka képzőművész, az Autistic Art Alapítvány művészeti programjának a vezetője. Nyolc éve foglalkozik lakóotthonban élő, mélyen érintett autista emberekre szabott rajzfoglalkozások fejlesztésével, rajzaik vizsgálatával, az autisták művészetének kortárs művészeti kontextusba helyezésével. Kurátori minőségében az autista rajzi habitusok és a kortárs művészet közötti kapcsolatot vizsgáló kiállításokat rendezte a Magyar Nemzeti Galériában, a Virág Judit Galériában, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben, illetve a Szent István Király Múzeumban. Képzőművészként konceptuális indittatású munkássága fókuszában a valóság értelmezésének szubjektív, az egyéni tapasztaláson átszűrt stratégiái állnak.

Az előadás címe: Fiatal autista alkotók művei a virtuális valóságban - Kiállitások digitalizálása és publikálása online


Hadzijanisz Konsztantinosz

Hadzijanisz Konsztantinosz

Hadzijanisz Konsztantinosz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett építőmérnöki diplomát. A Mensor3D Kft. munkatársaként földi lézerszkenneléssel, tárgyszkenneléssel valamint légifotózással foglalkozik. Számos hazai és nemzetközi projektet irányított, valamint a terepi adatgyűjtésben és az adatfeldolgozási feladatokban is részt vállalt. Közreműködött több animációs film elkészítésében, valamint szerepet vállalt örökségvédelmi témájú kiállítások rendezésében is.

Az előadás címe: A Seuso-kincs 3D dokumentálása – Módszertan és megvalósítás


Mráv Zsolt

Mráv Zsolt

A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának tárigazgató helyettese. Kutatási területei a Római Birodalom közép-dunavidéki tartományainak, azon belül első sorban a pannoniai provinciáknak történeti és régészeti problémái, köztük a pannoniai tartományok elitjei és azok a temetkezési szokásai, különös tekintettel a kocsisírokra valamint városaiban 1-3. századi bronz és 4. századi ezüst, fémművesség (nagybronz szobrok, bronz- és ezüst edények, a kőszárhegyi ezüstállvány).

Az előadás címe: A Seuso-kincs 3D dokumentálása – Módszertan és megvalósítás .


Cristiano Bianchi

Cristiano Bianchi

Cristiano Bianchi építészként tevékenykedett, mielőtt bekerült a virtuális környezet és információ architektúra világába. Európa-szerte tart előadásokat, többek között az Egyesült Királyságban, Svédországban, Olaszországban és Németországban. 2003-ban azzal a céllal alapította a Keepthinkinget, hogy vonzó digitális élményeket kreáljanak múzeumok és kulturális intézmények számára. A Keepthinking ma a világ egyik vezető digitális ügynöksége, amely hivatásául tűzte ki a múzeumok online világban történő kiterjesztését.

Az előadás címe: Múzeumi információmenedzsment rendszerek


Kecskeméti Gergely

Kecskeméti Gergely

Kecskeméti Gergely (1983) informatikus könyvtáros, tartalomszolgáltatás szakirányon végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2010 óta a kölcsönző csoport vezetője az SZTE Klebelsberg Könyvtárában. 2014-ben elnyerte a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség által kiírt „Az év fiatal könyvtárosa” címet. Az országos könyvtári statisztika megújításán dolgozik, többek között a KSH Könyvtárral és az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve.

Az előadás címe: A múzeumok nyomában: megújulás előtt az országos könyvtár-statisztikai adatgyűjtési rendszer


Rózsa Dávid

Rózsa Dávid

Rózsa Dávid (1982) könyvtáros. 2010-ben a Pécsi Tudományegyetemen történelem alapszakos bölcsészként, 2013-ban a Szegedi Tudományegyetemen informatikus könyvtárosként végzett. 2010 óta a KSH Könyvtár munkatársa, 2013 novemberétől főigazgató-helyettese. Könyvtár- és statisztikatörténettel, valamint a tudományos könyvtárügy aktuális kérdéseivel foglalkozik. Több mint száz publikáció (könyv, könyvfejezet, folyóiratcikk) szerzője; a Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből című életrajzi lexikon (2014) és a Nemzetközi Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóirat (2015–) főszerkesztője. 2016-ban a „Az Év Fiatal Könyvtárosa Díj” különdíjasa.

Az előadás címe: A múzeumok nyomában: megújulás előtt az országos könyvtár-statisztikai adatgyűjtési rendszer


Simone Stoltz

Simone Stoltz

Simone Stoltz az amszterdami Reinwardt Akadémia Információtudományi és Média Tanszékének előadója. Korábban gyűjteménymenedzserként több múzeumban – többek között a Rijksmuseumban – is megfordult. Az e-Culture projekttel és a digitalizálással kapcsolatban tanácsadóként is működött néhány évig. Jelenleg örökséggel foglalkozó szakembereket oktat média és információtudomány terén. A legnagyobb kihívás számára az, hogy hallgatói kreatív módon tudják megvalósítani az ötleteiket. Simone számos egyetemen és konferencián tart előadásokat, workshopokat és szemináriumokat Hollandiában és külföldön egyaránt.

Az előadás címe: Médiaoktatás az örökségi szférában


Micsik András

Micsik András

Dr. Micsik András az MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa. Legújabban a Szemantikus Web és a Linked Open Data alkalmazási lehetőségeit kutatja különböző környezetekben. Az itt bemutatott Courage projekt informatikai felelőse. 20-nál több nemzetközi és magyar K+F projektben dolgozott webszolgáltatások, digitális könyvtárak és csoportmunka támogatás témakörökben. Rendszeresen részt vesz a TPDL, Semantics és CEDEM konferenciák programbizottságában, a Budapest Open Knowledge Meetup társzervezője.

Az előadás címe: A COURAGE projekt


Drótos László

Drótos László

Drótos László, az Országos Széchényi Könyvtár E-könyvtári Szolgáltatások Osztályának könyvtárosa 1994, a Magyar Elektronikus Könyvtár elindítása óta foglalkozik digitális dokumentumok megőrzésével. A MEK mellett közreműködött később az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, valamint a Digitális Képarchívum létrehozásában is. 2006-ban javaslatot tett egy Magyar Internet Archívum megalapítására. 2017 elejétől az OSZK webarchiválási pilot projektjének témafelelőse.

Az előadás címe: Webmúzeum, webkönyvtár, weblevéltár: közgyűjteményi felelősség a digitális kultúra megőrzésében


Németh Márton

Németh Márton

Németh Márton az Országos Széchényi Könyvtár E-könyvtári Szolgáltatások Osztályának web-könyvtárosa. A Debreceni Egyetem Informatikai Kar doktori iskolájában folytat párhuzamosan PhD tanulmányokat, a szemantikus webet érintő közgyűjteményi szabványok, fejlesztések irányában. 2005-től 2012-ig az Országos Széchényi Könyvtár Informatikai Igazgatóságának munkatársa volt. Számos digitális könyvtári fejlesztési projektben vett részt. 2011-től 2013-ig nemzetközi digitális könyvtári mesterképzés keretében Oslóban, Tallinnban és Pármában bővítette ismereteit digitális közgyűjteményi területen. Figyelme a Monguz Kft. munkatársaként a legutóbbi időkben fordult az erőteljesen kibontakozó digitális múzeumi terület irányába. 2017. májusától a webarchiválási projekt keretei között ismét az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként tevékenykedik.

Az előadás címe: Webmúzeum, webkönyvtár, weblevéltár: közgyűjteményi felelősség a digitális kultúra megőrzésében

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu