Hazai pályázatok

Pályázatok kulturális szempontból értékes közművelődési területhez kapcsolódó folyóiratok számára

A Közművelődés Kollégiuma két pályázatot is hirdet:

- nagy hagyománnyal rendelkező vagy újabb innovatív közművelődési, amatőr művészeti, jelentős kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű folyóiratok támogatására, illetve

- a kulturális szempontból értékes közművelődési területhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes folyóiratok számára.

Benyújtási határidő: 2017. február 20.

További információk >>

Pályázat a múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére

A hazai kulturális intézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények) nagy része (beleértve a kis intézményeket is) klasszikusan foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban sok esetben a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra a legtöbb esetben elavult, vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz. Szükséges a tanulási folyamatok, a kompetenciafejlesztés és a képzések, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra megteremtése is. Létre kell hozni a használók számára a közgyűjteményekben (pl. könyvtárakban) őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz való akadálymentes hozzáférés eszközrendszerét. Az EFOP 4.1 intézkedése tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) és közművelődési infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, bővítését.

Az év kiállítása 2016

A Pulszky Társaság idén is pályázatot hirdet az évente adományozott "Az év kiállítása" díjra, mellyel a muzeális intézmények időszaki vagy állandó kiállításainak a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét és kreativitását jutalmazza. A díj célja, hogy elismerjék és kitüntessék a legeredetibb, magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítást, egyben jó példákat mutassanak fel a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, és javítsák a magyarországi múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat, együttműködést. 

GINOP-pályázatok a kulturális szféra számára

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében több olyan pályázatot is kihirdettek, amelyek a kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek. Az egyik felhívásban a nemzeti kastély- és várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatására, míg a másikban az egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztésére nyílik lehetőség.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu