3. Humán erőforrás menedzsment

A humán erőforrás menedzsment a menedzsmentnek egy olyan területe, amely az emberekkel, mint a szervezet stratégiai erőforrásaival foglalkozik. Célja az emberi erőforrás hatékony felhasználása annak érdekében, hogy az egyéni és szervezeti célok magas szinten valósuljanak meg. 

A személyügyi menedzsmenttől abban különbözik, hogy a szervezetben dolgozókat stratégiai erőforrásnak tartja és tisztában van azzal, hogy az ember saját érdekei alapján cselekszik és korlátlanul nem pótolható.

Az emberi erőforrás speciális tulajdonságai:

 1. Hosszú távon megmarad, nem fogy a felhasználás során, sőt teljesítőképessége még tanulás révén fokozható is.
 2. Nem raktározható, azaz a fel nem használt kapacitása elvész. A változó intenzitású munka stresszt, kifáradást okoz, így költséghatékonysága csökken, ezért a menedzsmentnek törekedni kell a folyamatos és egyenletes igénybevételre.
 3. Innovatív, képes megújulni, motiváltsága és attitűdjei következtében képes a szervezet teljesítményét fokozni, ezért a menedzsmentnek ösztönöznie és fenntartania kell innovációs kapacitását.
 4. Döntéseket hoz, feladata ellátásában meghatározza saját teljesítményének a szintjét. Bármikor elhagyhatja a szervezetet, ezért a menedzsmentnek arra kell törekednie, hogy elkötelezettségét kialakítsa, valamint folyamatos kommunikációval döntéseit befolyásolja.
 5. Nem képezi a szervezet tulajdonát, nem értékesíthető, de kapacitása és kompetenciái jelentősen befolyásolják a szervezet teljesítményét, folyamatos fejlesztése növeli értékét.


A hatékony humán erőforrás menedzsment az egyén és a szervezet érdekeinek a harmóniájára törekszik, tisztában van ugyanis azzal, hogy a legmagasabb teljesítmény így várható el. Nagy hangsúlyt helyez a kommunikációra, a motivációra, a szervezeti kultúra tudatos alakítására, az alkalmazottak elkötelezettségének fokozására, a feladatukkal való azonosulásra.

Az eredményes humán erőforrás menedzsment hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez oly módon, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt szerez, megtart a szervezetben, teljesítményét ösztönzi, ugyanakkor elégedett munkaerő foglalkoztatására törekszik.

Az emberi erőforrás menedzsment (EEM) modellje:

A KÜLSŐ KÖRNYEZET BEFOLYÁSOLÓ ELEMEI
Gazdasági folyamatok  Munkaerőpiac  Jogrend és szabályozás  Munkavállalói szervezetek
A HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT
Tevékenysége Alapfeladata Eredményei
 1. Humán erőforrások tervezése
 2. Munkakör kialakítása,
  elemzése, értékelése
 3. Toborzás és kiválasztás
 4. Teljesítményértékelés
 5. Munkaerő-fejlesztés,
  karriertervezés
 6. Bérezés, jutalmazás
 7. Fegyelem, kilépés
 8. Munkaügyi kapcsolatok

MUNKAVÁLLALÓK
-képességek
-motivációk

 

MUNKAKÖRÖK
-követelmények
-ellenszolgáltatások

 1. Munkaerő-állomány
 2. Teljesítmény
 3. Megtartás
 4. Jelenlét
 5. Elégedettség
 6. Egyéb
A BELSŐ KÖRNYEZET HATÁSAI
Jellemző folyamatok  Szervezeten belüli szabályozás Stratégia  Alkalmazotti kapcsolatok
 1.  Humán erőforrások tervezése

 2. A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése

 3. Toborzás és kiválasztás

 4. Munkaerő fejlesztés

 5. Karriertervezés

 6. Bérezés, jutalmazás

 7. Teljesítményértékelés

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu