Kommunikáció

1. Belső kommunikáció

A belső kommunikáció (belső PR) a szervezet munkatársai között meglévő kapcsolatok és kommunikációs csatornák tudatos szervezése. Feladata, hogy a szervezet szempontjából kívánatos kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet alkalmazottai között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat.

2. Külső kommunikáció (PR, marketing)

„A marketing egy koncepció megtervezése és végrehajtása, ötletek, áruk, és szolgáltatások árazása, promóciója és terjesztése a célból, hogy megalkossuk azt a cserefolyamatot, amely kielégíti mind az érdekelt egyének és szervezetek célkitűzéseit” (Lancaster 2002)

A múzeumok külső kommunikációja az intézményekről és azok tevékenységeiről építi fel azt a képet, melynek alapján a társadalom a múzeumokat pozícionálja. A marketing és a kommunikáció nem additív módon kapcsolódik a múzeum tevékenységéhez, hanem komplex módon, feladatrendszert alkotva, annak szerves részeként.

3. A PR tevékenység formái

A PR (public relations) a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen, és befolyásolja a véleményt és a viselkedést, kommunikációs kapcsolatokat alakítson. A PR továbbá magában foglalja kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok tudatos szervezését is, melynek célja az egyének, szervezetek és környezetük közötti megértés, valamint a bizalom megteremtése, fenntartása.

4. Rendezvényszervezés

Mi a rendezvény?

Rendezvény: szervezett közösségen belül rendezett összejövetel; alkalmi, széles körű gyűlés; időszakos összejövetel előre szervezett formában. Alapvető kérdései:

  • Milyen témában?
  • Milyen alkalomból?
  • Milyen céllal?
  • Mikor?
  • Hány főre tervezzük?
  • Hol rendezzük?
  • Mennyibe kerüljön?

Mi a rendezvényszervezés?

Rendezvényszervezés: előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező munka, mely magában foglalja az esemény megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra biztosítását, valamint a résztvevőkről való gondoskodást.

5. Digital engagement stratégia

Napjainkra a digitális kommunikáció az intézményi kommunikáció fontos elemévé vált, így a múzeumok számára is életbevágó, hogy egy olyan digitális stratégiát dolgozzanak ki, amelynek irányelvei meghatározzák a digitális eszközök használatának módját a látogatókkal való kapcsolatfelvételben és a látogatók múzeumhoz való kötődésének erősítésében.

Mivel a digitális média a modern intézmények számos területét érinti, fontos, hogy az intézmények működésében központi helyen szerepeljen. Ahhoz pedig, hogy ez megvalósulhasson, tudni kell, hogy mit is teszünk a digitális világban – ehhez pedig egy stratégia kell. A stratégia mondja meg, hogy mit, milyen célokat kívánunk elérni és hogyan jutunk oda.

További cikkeink...

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu