Pályázatírás

1. Pályázatírási tanácsok

 

 • Mindig az ötlethez kell a megfelelő pályázati kiírásokat keresni.
 • Éves tevékenységi tervet, részletes programtervet érdemes készíteni.
 • Minden pályázat megírását egy szakmai tervezésnek kell megelőznie, amikor a pályázat megírásában, lebonyolításában szerepet vállalók megbeszélik, hogy mire kívánnak pályázni, hogyan osztják fel a feladatokat.

2. Típushibák

 

 • A forrás és költségtáblákat a pályázó nem, vagy nem megfelelően töltötte ki.
 • A pályázók az alapító okirat másolatát nem csatolták, nem hitelesítették, vagy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik” hitelesítő szöveg hiányzik.
 • A pályázatot nem a szervezet képviseletére jogosult személy írja alá, vagy az aláírt név nem egyezik meg a fedőlapon megjelölt személy nevével.
 • A pályázat határidőn túl lett benyújtva.
 • A pályázó eredetiben csatolandó mellékletet csak másolatban csatolt be.
 • Kötelező melléklet hiányzik a pályázati dokumentációból.
 • Számszaki hiba marad a pályázatban, nem egyezik a tervezett források és költségek összege.
 • Olyan szervezet nyújtott be pályázatot, amely nem jogosult a jogszabályi rendelkezések értelmében pályázni.
 • A pályázat minősége rossz, összecsapott.
 • A pályázat irreális (vagy „túl ideális”) dolgokat tartalmaz, a pályázat kivitelezhetetlennek látszik – a költségvetés irreális.
 • A projekt céljának leírásában általánosságok vannak, konkrétumok nélkül.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu