Projekt menedzsment

1. Mi a projekt?

A projekt kifejezés a latin „proiectum” szóból ered, melynek jelentése „előre helyezett dolog”, az eredeti jelentés tehát magában foglalja a tervezést és a jövőre irányuló cselekvést egyaránt. A szakirodalom többféle szempontból fogalmazza meg projekt definícióját: minden meghatározás a projektek lényegét próbálja megragadni, melyek szerint

2. Projektmenedzsment

A projektmenedzsment egyrészt

  • „a projektek lebonyolítására szolgáló vezetési feladatok, szervezetek, technikák és eszközök összessége, másrészt 
  • olyan projekttervezési és megvalósítási vezetési eljárás és elv, amelyet alkalmazkodóképesség, átütőerő, innovációs képesség és kreativitás jellemez. Komplex problematikák esetében, amikor a megoldás célorientált és átfogó szemléleti módot, valamint optimalizálást követel meg, ha részterületeket kell koordinálni.” (Aggteleky és Bajna)

A projektmenedzsment feladata, hogy megszervezze és optimalizálja a projekt hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges erőforrásokat, miközben a legkülönbözőbb vezetési elveket, módszereket, technikákat kell egy rendszerbe integrálnia.

3. Projekttervezés

Egy sikeres projekt véghezviteléhez elemezni szükséges a projekt céljait, forrásait, gazdasági és társadalmi kereteit, azt a problémakört, amelynek megoldására a projekt irányul, azt a célcsoport

A projekttervek

  • minden projektfeladatot definiálnak, s ezen túlmenően 
  • tartalmazzák még a projektfeladatok megoldásában résztvevő szervezeti csoportok, vagy egyének hatáskörét, felelősségét és kötelezettségeit, 
  • meghatározzák az egymástól függő feladatok logikai – és időbeli kapcsolódási formáit, ezáltal 
  • a projekttervek egyben támogató eszközeivé is válnak a megalapozott vezetői döntéshozatalnak, a megvalósítás kontrollingjának és a projektben szerepet vállaló szervezeti szereplők közötti kommunikációnak.

4. A projekt megvalósítása, projekt monitoring

Projektciklus

Az életciklusokra történő tagolás során a projektet különböző szakaszokra bontjuk és minden szakaszhoz hozzárendeljük a kulcsdöntéseket, az információigényeket és a felelősségeket. Az egyes szakaszok sikeres befejezése előfeltétele a következő szakasz sikerességének. Az értékelés tanulságai, a tapasztalatok a jövőbeni programok, projektek tervezésénél hasznosulnak.

5. A projekt lezárása és a fenntarthatóság

A formális projektzárás nélkül az eredmények szisztematikus elemzése és értékelése nem lehetséges.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu