Stratégiai tervezés

1. Bevezetés

A stratégia egyrészt a szervezet alapvető céljait kitűző, a célok elérést lehetővé tevő tervek és programok meghatározása, másrészről az erőforrások elosztása oly módon, hogy a szervezet alkalmazkodni tudjon a környezetéhez.

A stratégiai gondolkodás nem a közvetlen munkára, hanem a munka hosszabb távú következményeire irányul. Az intézmény egészét tekinti, annak hosszabb távú pozíciójavításban gondolkodik. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyorsan változó piaci környezetben azok nyernek, akik képesek a stratégiai gondolkodásra, és akik egyszerre tudnak két szinten, a stratégia és a közvetlen munkafeladatok szintjén gondolkodni. 
A stratégiai tervezés mindig: jövőbe tekintő, kreatív, rugalmas, aktív, akciókra épülő, változásorientált és tartós sikerre törekvő.

2. A stratégiai tervezés folyamata

A stratégiai tervezés modellje

Külső feltételek
és belső adottságok

   A szervezet alapvető céljai   Vezetői értékek
         
    Stratégiai tervezés    
       
    Középtávú tervezés    
       
    Rövid távú tervezés    
       
    Szervezet a megvalósításhoz    
       
    Értékelés és visszacsatolás    

3. A stratégiai terv ellenőrzése, értékelése

„Minden stratégiai terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle."

A stratégiai terv értékelése éppen olyan fontos, mint a terv elkészítése, ugyanis csak a folyamatos ellenőrzés és értékelés teszi lehetővé, hogy folyamatosan alakítsuk, jobbítsuk és pontosítsuk a tervünket és így az eredményeinket is. A terv értékelésének legfontosabb része, hogy összevessük a tervben megfogalmazott alapfeladatot, célokat, kulcsfontosságú területeket, stb. a megvalósult folyamatokkal, eredményekkel. Az értékeléshez olyan mutatókat kell használnunk, amelyek mind, a szolgáltatás minőségét, mind gazdaságosságát és hatékonyságát pontosan megmutatják.

4. Stratégiai menedzsment

A stratégia megvalósításának folyamata a stratégiai menedzsment. Komplex tevékenység: magában foglalja:

  • a stratégiai terv alapján a célrendszer kialakítását, 
  • a stratégiai változásokhoz szükséges erőforrások megszerzését és biztosítását, 
  • a stratégiai terv végrehajtásához szükséges szervezeti fejlesztést, 
  • az akciók végig vitelét és 
  • a végrehajtás folyamatos ellenőrzését.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu