4. Szakirodalom

 1. Ambrus Tibor - Lengyel László: Humán controlling eszközök a gyakorlatban. Complex kiadó, 2011
 2. Becker, Turner - Varsányi Virág: Értékalapú stratégiák. Akadémiai Kiadó, 2005 
 3. Blair Singer: Csapatjáték. Bagolyvár Könyvkiadó, 2009
 4. Bodnár Lilla - Fodor T. Gábor: TOP 100 munkajogi kérdés és válasz. Complex kiadó, 2010
 5. Bokor Attila - Szőts-Kovács Klaudia - Csillag Sára: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó, 2009
 6. Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere - Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók. HVG Kiadói Rt., 2010
 7. Dan Pink: Motiváció 3.0 - Ösztönzés másképp. HVG Kiadói Rt., 2010 
 8. Daruka E.: Hogyan azonosítható a tehetség? II. Felsőoktatási Humán Erőforrás Menedzsment „Jobban, mint valaha”c. éves konferencia, 2011. október 20., ZSKF, Budapest (2011)
 9. Dave Ulrich - Mark A Huselid - Brian E. Becker: The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance, 2001
 10. Douglas W. Hubbard: Mérjünk meg bármit! Akadémia Kiadó, 2011
 11. Dr. Gyökér Irén, Finna Henrietta: Globális karrierutak – globális karrieristák Magyarországon. II. Felsőoktatási Humán Erőforrás Menedzsment „Jobban, mint valaha”c. éves konferencia, 2011. október 20., ZSKF, Budapest (2011)
 12. Dr. Gyökér Irén, Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment II. rész . Oktatási segédanyag. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest 2005.
 13. Dr. Gyökér Irén: Emberi erőforrás menedzsment. Oktatási segédanyag. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari Menedzsment és Vállalkozástan Tanszék. 2005.Jávor István – Rozgonyi Tamás: A szervezetek és a munka világa. L’Harmattan - Zsigmond Király Főiskola. 2007.
 14. Dr. Gyökér Irén: Humán erőforrás menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
 15. Dr. Lindner Viktória: Személyzeti politika –humánstratégia a közigazgatásban. Doktori értekezés. http://www.kozigkut.hu/doc/linder_phd_10szept.pdf
 16. Finna Henrietta.: Humán erőforrás menedzsment. Oktatási segédanyag a Szakértelem Iskolája hallgatói számára, BME MVT - Auchan (2009)
 17. Henczi Lajos - Zöllei Katalin: Kompetenciamenedzsment. Perfekt kiadó, 2007
 18. Implementig a Successful HR Strategy: Leading HR Executives on Attracting, Talent, Establishing company culture, and inspiring employees. Aspartore Book Staff, 2008
 19. John Adair: Vezetői készségek. Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft., 2008
 20. John P. Kotter: Tettvágy - Változásmenedzsment stratégiai vezetőknek. HVG Kiadói Rt., 2009
 21. John W. Boudreau: HR újratöltve. Akadémia Kiadó, 2012
 22. Joseph Lampel, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand – HR a 21. Században
 23. Karcsics Éva: A karrier fogalma a humán kapcsolatok, humán erőforrások és a humán befektetések komcepcióban. In: Szentes Balázs (szerk.) Európai integráció- elvek és döntések. Veszprém, Magyarország, 2007.06.07. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, pp. 275-281.
 24. Karoliny Mártonné - Poór József: Emberi Erőforrás Menedzsment Kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások – 5. Átdolgozott kiadás, Complex kiadó, 2010
 25. Kissné András Klára tanulmánya: http://www.hrportal.hu/hr/a-strategiai-tervezes-a-tuleles-egyik-alapja-20091125.html
 26. Libby Sartain - Martha I. Finney: HR from the heart: inspiring stories and strategies for Building the People side of the great business, 2003
 27. Mark Schumann - Libby Sartain: Tehetségmágnesek- A kiválókat vonzó munkáltatói márka felépítése. HVG Kiadó, 2010
 28. Michael Amstrong - Helen Murlis: Javadalmazás-menedzsment. Complex kiadó, 2005
 29. Mike Losey – Sue Meisinger – Dave Ulrich: A HR Jövője – Az emberierőforrás-menedzsment perspektívái. HVG kiadó, 2006
 30. Papp Zoltán: A tudományos teljesítmény mérésének problémáiról. Magyar Tudomány, 2004/2. http://www.matud.iif.hu/04feb/013.html
 31. Paul Kearns: HR Stategy, Second Edition: Creating business strategy with human capital, 2009
 32. Poór József: Rugalmas ösztönzés – rugalmas juttatások. 2007
 33. Pulay Gyula: Tekintély és szabadság a nevelésben és a vezetésben. Harmat Kiadó, 2011
 34. Richard Templar A vezetés 100 szabálya. Scolar Kiadó, 2010 
 35. Roóz József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai. Perfekt, 2009
 36. S. Neale, L. Spencer-Arnell, L.Wilson: Érzelmi intelligencia coaching – A vezető, a coach és az egyén teljesítményének fejlesztése. OKTKER-Nodus Kiadó Kft, 2009
 37. Sharon Amstrong - Barbara Mitchell The Essential HR Handbook: A quick and Handy resource for any manager or HR professionals. 2008
 38. Stratégiai Emberi Erőforrás menedzsment. Akadémia kiadó, 2000
 39. Takács Sándor - Bakacsi Gyula - Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment - Szervezet - vezetés – stratégia, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2004
 40. Verlag Dashofer: Személyügyi ABC. 2010

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu