1. Belső kommunikáció

A belső kommunikáció (belső PR) a szervezet munkatársai között meglévő kapcsolatok és kommunikációs csatornák tudatos szervezése. Feladata, hogy a szervezet szempontjából kívánatos kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet alkalmazottai között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat.

 

Belső kommunikáció céljai 

A szervezeti kommunikáció arra hivatott, hogy minden érdekelthez eljuttassa a szükséges és kellő információt, hogy a munkatársak a szervezeti stratégiához illeszkedve tudják munkájukat végezni. Hiszen az intézmény vezetősége éjt nappallá téve dolgozhatja ki az új módszereket, ám a nem megfelelő belső kommunikáció azonnal megöli a megvalósítás lehetőségét. A vezetőség stratégiájának megvalósítására tett törekvései meghiúsulnak, ha az nem jut el az intézmény minden szintjére – még a legalsóbb szinteket is beleértve – hiszen ha a dolgozók nincsenek tisztában a célokkal, a stratégiával, változások szükségességének okaival, úgy nyilván nem várható el a teljes azonosulás a küldetéssel. Információ hiányában a munkavállalók érdektelenné válnak a munkájukkal kapcsolatban, nem tudják, mit miért kell tenniük, és miért pont úgy, főleg, ha az eddig jól bevált gyakorlatot felváltotta valami teljesen új módszer.

A belső kommunikációnak célja továbbá, hogy az alulról felfelé haladó információk a lehető legkisebb torzítással jussanak el a vezetőkhöz, így bizonyos munkafolyamatok vagy munkatársak megítélése objektív szűrőkön keresztül történjen.

jó munkahelyi légkör megteremtésével elősegíthetjük a munka hatékonyságát, továbbá az alkalmazottak kedvezően befolyásolják a szervezetről kialakult képet személyes kapcsolataik útján (család, barátok), így a szervezet külső megítélése, hírneve ezeken az indirekt csatornákon keresztül is pozitív hatást érhet el.

 

Belső kommunikáció tervezése

A belső kommunikáció tervezésénél végig kell gondolni, hogy

 • melyik munkafolyamat során milyen belső kommunikációs céljaink vannak;
 • milyen meglévő kommunikációs csatornáink vannak és milyen új csatornákat kell létrehozni
 • milyen szóbeli és írásbeli eszközöket alkalmazzunk, valamint milyen dokumentáció szükséges, amely kellő mennyiségű és tartalmú információt biztosít a munkatársaknak;
 • kik felelősök a hatékony belső kommunikáció biztosításában

A belső kommunikáció célcsoportjai:

 • munkatársak
 • szervezeti egységek
 • tagok, tagszervezetek
 • önkéntesek
 • döntéshozók (menedzsment, vezetés)

A belső kommunikáció eszközei

 • Vezetői értekezletek (ezekről készült emlékeztetők, jegyzőkönyvek)
 • Belső szabályzatok (szmsz, ügyrendek, utasítások, körlevelek)
 • Részegységek megbeszélései
 • Minőségügyi oktatások (minőségügyi dokumentumok)
 • Belső továbbképzések
 • Csapatépítő tréningek
 • Belső rendezvények, ünnepségek
 • Tapasztalatcsere programok, workshopok
 • Faliújságok, hirdetőtáblák , szervezeti naptár
 • Intranet, kör e-mailek
 • Csoportmunkák 

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu