6. Szakirodalom

 

 1. Ambrose, T. & Paine, C., 1993. Museum Basics (London: ICOM in conjunction with Routledge).
 2. American Association of Museums (2001). Museum Visitor Services Manual. (Washington: AAM).
 3. Anderson, G. (Editor), 2004. Reinventing the Museum: Historical & Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift. (California: AltaMira Press).
 4. Antal M.: Válságkommunikáció: gondolatok a környezeti válság kommunikációs stratégiáiról. MAGYAR TUDOMÁNY 171:(6) pp. 674-684. (2010)
 5. Arany – Hajnal –Kőrössy – Nagy – Novák – Novák – Tomecskó: Üzleti  rendezvényszervezés I. /B+V Kiadó, 2002/
 6. Ashby, H., McKenna, G. and Stiff, M., 2001. SPECTRUM knowledge:standards for cultural information management. (Cambridge: mda.).
 7. Balogh Albert: Szolgáltatások minõségügyi rendszere. Minõség és megbízhatóság 1994. 2.sz. 3-8. p.
 8. Baranyai Erika: Teljesítményértékelés a közigazgatásban. http://www.feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=636
 9. Barát Tamás: A szervezeti belső kommunikáció. A belső public relations. http://www.fibraco.hu/images/bpr.ppt
 10. Bauer, D. G., 1995. The “How To” Grants Manual, (Third Edition), (Phoenix, AZ: American Council on Education and Oryx Press).
 11. Berde Éva: Közjavak és potyautasok. In: Közgazdasági Szemle, 1994. 5.sz. 43-443.p.
 12. Blazek, J., 1996. Financial Planning for Nonprofit Organizations. (New York and Singapore: John Wiley & Sons, Inc.)
 13. Burcaw, E.G., 1997. Introduction to Museum Work (1997). (Third Edition) (London: Altamira Press).
 14. Collins, Z.W., (editor.), 1981. Museums Adults and the Humanities. A Guide for Educational Planning. (Washington: American Association of Museums).
 15. Csermely Szabolcs: Minõségbiztosítás a szolgáltatásban. Minõség és megbízhatóság 1994. 3.sz. 19-25. p.
 16. Dajnoki Krisztina: A vezetés és a kommunikáció összefüggései. www.date.hu/acta-agraria/2003-10/dajnoki.pdf
 17. Dancsecz, G. – Szabó, L.: Analysing international sport events from the aspect of project management, Local Sport in Europe, ISSN: 1437-448X, ISBN: 978-3-8309-2015-1, Waxmann Verlag GmbH, Münster, Germany, 2009, 240-247. old.
 18. Dancsecz, G. – Szabó, L.: Project Management Approach in Organizing European and World Championships, Project Management to Run – 22nd IPMA World Congress Proceedings, ISBN: 88-88198-14-8, ANIMP Servizi Srl., Milano, Italy, 2008, 489-494. old.
 19. Dancsecz, G. – Szabó, L.: Untersuchung internationaler Sportveranstaltungen anhand von Methoden des Projektmanagements, Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, ISBN: 978-3-88020-490-4, ISSN: 1430-2225, Deutsche Vereinigung der Sportwissenschaft, Czwalina Verlag Hamburg, Germany, Band 168, 2007, 321. old.
 20. Dancsecz, G.: Successful Sport Event Organization in Central and Western-Europe, In Constructing Central Europe - Tourism Competitiveness (Editor: Alan Clarke), University of Pannonia, Faculty of Economics, Veszprém, Hungary, 2010. 63-75. old.
 21. Davies, S., 1996. MGC Guidelines for Good Practice: Producing a Forward Plan. (London: Museums & Galleries Commission).
 22. Dodd, J. & Sandell, R., 1998. Building Bridges: Guidance for museums and galleries on developing new audiences. (London: Museums and Galleries Commission).
 23. Donald Philip Getz: Event Management and Event Tourism /Congizant Communication Corporation, New York, 1997/
 24. Dr Molnár György: Az információs és kommunikációs technológiák által biztosított innovációs lehetőségek az oktatásban, különös tekintettel az iskolarendszerű képzésekre. In: Dr Bábosik István (szerk.) Az iskola fejlődési tendenciái. Debrecen: Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület, 2010. pp. 160-187. (ISBN: 963-9228-95-8)
 25. Dr. Faragó Hilda: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése
 26. Dr. Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás /Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000/
 27. Dr. László Gyula – Dr. Orosdy Béla: Marketing a belső munkaerőpiacon (mi lesz veled, belső pr?). Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 28. Durbin, G., 1996. Developing Museum Exhibitions for Lifelong Learning. London: Museums & Galleries Commission).
 29. Edson, G. & Dean, D., 1994. The Handbook for Museums. (London & New York: Routledge).
 30. García Blanco, Á., 1999. La Exposición como medio de Comunicación (Madrid : Ediciones Akal).
 31. Giles, H. (and others), 1998. Welcoming our visitors: How to plan successful special events. (London: English Heritage).
 32. Goulding C., 2000. The museum environment and the visitor experience. European Journal of Marketing, vol. 34, no. 34, (16 March 2000), pp. 261-278.
 33. Graham, C., 1992. Keep the Money Coming. (Sarasota, FL: Pineapple Press).
 34. Hein, G.E., 1998. Learning in the Museum. (London: Routledge).
 35. Herreman, Y., (in press). Museos. Introducción a su teoría y práctica. (Mexico City: INAH/SEP).
 36. Holzbaur – Jettinger – Knauß– Moser – Zeller: Eventmanagement /Springer-Verlag, Berlin, 2003/
 37. Hooper-Greenhill, E., (Editor). (1994). Museums and their Visitors London: Routledge.
 38. Hooper-Greenhill, E., 1991. Museum and Gallery Education. (Leicester & New York: Leicester University Press).
 39. Hooper-Greenhill, E., 1992. Museums and the Shaping of Knowledge. (London: Routledge).
 40. Hooper-Greenhill, E., 1995. Museums, Media, Message. (London: Routledge).
 41. Hooper-Greenhill, E., 1999. Educational Role of the Museum. (London: Routledge).
 42. Horányi Özséb: A kommunikáció mint participáció. Budapest: Typotex Kiadó, 2007. 329 p.
 43. Horányi Özséb: Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia. Budapest: Typotex Kiadó, 2008. 329 p.
 44. Ipacs Miklós: Szolgáltatások minőségfejlesztése. Minőség és megbízhatóság 1994. 1.sz.
 45. Jókai E, Koloszár K.: Információs ás kommunikációs technológiák nyújtotta támogatás. In: Jókai E (szerk.) Rehabilitációs támogató technológiák. Budapest: Typotex Kiadó, 2010. pp. 161-165. (ISBN: 978-963-279-097--8)
 46. Juhász M, Soós J: Magas kockázatú munkakörökben dolgozó teamek kommunikációs stratégiája a stresszel való hatékony megküzdésben. HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 18:(5) pp. 3-15. (2007)
 47. Keller, K., 2003. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall).
 48. Knell, S.J., (editor), 1994. Care of Collections: Leicester Readers in
 49. Kotler, P. & Kotler, N., 1998. Museum Strategy and Marketing. Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources. (San Francisco: Jossey-Bass Inc.).
 50. Kotler, P., 2003. Marketing Management. (San Francisco: Jossey-Bass Inc.). Lancaster, G. & Reynolds, P., 2002. Marketing Made Simple. (Oxford: Elsevier Science).
 51. Laáb Ágnes: Az egyénre jellemző elemi kommunikáció. In: Gyökér Maja (szerk.) Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Budapest: Raabe Klett Kiadó, 2008. pp. 1-26. (ISBN: 963-9194-07-7)
 52. Laáb Ágnes: Mennyit ér kommunikációs kompetenciád a cégednek és önmagadnak? In: Takács Zita (szerk.) Titkárságvezetők és menedzserasszisztensek kézikönyve. Budapest: Raabe Klett Kiadó, 2007. pp. 1-33. (ISBN: 963-9194-07-7)
 53. Lauffer, A., 1984. Strategic Marketing for Not-for-Profit Organizations (New York: Macmillan).
 54. Lázár Judit: A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó. Budapest 2001.
 55. Lord, B. & Lord, G.D. 1997. Manual of Museum Management. (London: Stationary Office).
 56. Lord, B. & Lord, G.D., (Editors), 2001. Manual of Museum Exhibitions. (California: AltaMira Press).
 57. Lord,G. D. & Lord, B., (Editors), 2001. The Manual of Museum Planning (Second Edition) (Walnut Creek, NY and Oxford: AltaMira Press).
 58. McLean, F., 1997. Marketing the Museum (London: Routledge).
 59. Moffatt, H., & Woollard, V., 2000. Museum and Gallery Education: A Manual Of Good Practice. (Walnut Creek, NY and Oxford: AltaMira Press).
 60. Museum Studies. (London & New York: Routledge).
 61. Nagy, Zs. – Dancsecz, G.: Érintettek és munkatársak elégedettsége, mint a sikerességet meghatározó tényező, Közgazdász Fórum, ISSN: 1582-1986, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, Románia, 2006. december, 49-60. old.
 62. Nyárádi Gáborné: A belső kommunikáció szerepe a közintézményekben IN Múzeumi Közlemények  2002/1. 15-19.p. Kiad. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Múzeumi Osztály).
 63. Rajkó Andrea: Készség, ismeret, tudás a befogadásban. In: S. Nagy Katalin, Orbán Annamária (szerk.) Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008. (ISBN: 978-963-693-028-8)
 64. Ransburg Beatrix, Vágási Mária: A fenntartható fejlődés vállalati integrációja és kommunikációja - A hazai nagyvállalati gyakorlat vizsgálata. VEZETÉSTUDOMÁNY XLII:(10) pp. 2-14. (2011)
 65. Reussner E.M., (2003). Strategic management for visitor-oriented museums. International Journal of Cultural Policy, vol. 9, no. 1, (12 April 2003), pp. 95-108.
 66. Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Tipotex Kiadó. Budapest, 2004.
 67. Schultz, T.W.: Beruházás az emberi tõkébe. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp. 1983. 300
 68. Swarbrooke, J., 2001. Development and Management of Visitor Attractions (Oxford: Butterworth-Heinemann).
 69. Szabó. L. – Dancsecz, G.: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai, Vezetéstudomány, ISSN: 0133-0179, XL. évfolyam, 2009/5. szám, 18-31. old.
 70. Szakadát István: A kommunikáció modellje. In: Virányi Péter (szerk.) Reklámszociológia. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. pp. 61-72. (ISBN: 978 963 693 246 6)
 71. Szeles Péter Public relations a gyakorlatban. Geomédia Szakkönyvek, Budapest 1999.
 72. Szeles Péter: A hírnév ereje. Image – Arculat. STAR PR Ügynökség, Budapest, 1998.
 73. Vasáros Zsolt: Látvány, hangulat, installáció mint a múzeumi kommunikáció elemei. pp. 49-52. In: Bereczki Ibolya, Sághi Ilona (szerk.), Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában, Múzeumiskola 7. Szentendre, SZNM-MOKK (2010)
 74. Verhaar J. & Han, M., 1989. Project Model Exhibitions (Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten).

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu