1. Pályázatírási tanácsok

 

 • Mindig az ötlethez kell a megfelelő pályázati kiírásokat keresni.
 • Éves tevékenységi tervet, részletes programtervet érdemes készíteni.
 • Minden pályázat megírását egy szakmai tervezésnek kell megelőznie, amikor a pályázat megírásában, lebonyolításában szerepet vállalók megbeszélik, hogy mire kívánnak pályázni, hogyan osztják fel a feladatokat.
 • A pályázati felhívás, pályázati útmutató, pályázati adatlap áttanulmányozásával meg kell fontolni, hogy a megvalósítandó ötlet találkozik – e a pályázati kritériumokkal.
 • A pályáztató képviselőjével a pályázati kiírásról érdemes beszélni telefonon, vagy személyesen (megtudni, hogy az ötletünk megfelel-e a kiíró szándékának)
 • A pályázatírás teljes folyamatát tevékenységekre kell bontani, a munkafolyamatokat felosztani a pályázatírásban résztvevő személyek között.
 • A pályázat sugallja azt, hogy az ötlet fontos, és megvalósítása elengedhetetlen, a pályázatot benyújtók reménykedjenek saját sikerükben.
 • A kitűzött célok legyenek reálisak, minden programelem legyen megvalósítható, kerüljük az irreális elemeket.
 • A pályázat megírása egyfajta logikát kövessen, ami a pályázati cél pontos megfogalmazásától kezdve a sikeres megvalósításhoz szükséges emberi, anyagi és tárgyi feltételek felhasználásán át, a lebonyolításig és a projekt zárásáig terjed.
 • A pályázó azonosuljon a pályázat kiíróinak szándékával, arról írjon és úgy, amire és ahogy kíváncsiak.
 • Célravezető, ha a program részletes bemutatása során összegezve, de röviden leírja miről is fog a továbbiakban írni, majd a leírás végén szintén összegzi, hogy miről írt, így mit olvashatott a bíráló.
 • Az egyes rovatokat úgy töltse ki, hogy a rendelkezésre álló helyen, illetve a formanyomtatvány szerint megadott mennyiségű helyen férjen el a pályázati szöveg.
 • Figyeljen arra, hogy a formanyomtatvány minden rovatát töltse ki.
 • A pályázati formanyomtatványt általában nem csak egy helyen kell aláírni, ügyeljen erre!
 • A pályázat megírása során fogalmazzon szabatosan, érthetően, építse fel logikusan a mondanivalóját. Ellenőrizze, hogy a pályázati formanyomtatvány és mellékletei oldalszám szerinti sorba legyenek rendezve.
 • A költségvetés elkészítésénél vegye számításba, hogy milyen önerővel rendelkezik, amit a projekt megvalósítása érdekében el tud különíteni (készpénz, személyes közreműködés, illetve rendelkezésre álló tárgyi eszköz használatának becsült forintértéke, stb.), majd összesítse, hogy az egyes programelemekhez, pályázati részcélokhoz milyen mértékű és típusú forrásra lenne szükség.
 • A költségvetés tervezésénél az egyes költségelemek indoklásaként csatoljon árajánlatokat, a nyilvános helyről beszerezhető árlistákat, szándéknyilatkozatokat, a támogató nyilatkozatokat, ezzel is elősegítve a döntéshozók munkáját.
 • A pályázat kiírói nem csak azért vannak, hogy kiírják, befogadják és elbírálják a pályázatokat, hanem feladatuk a pályázók tájékoztatása, informálása.
 • Próbáljon a pályázat szakmai ajánlói közé a szakmában nagy hírnévvel bíró személyt megnyerni.
 • A pályázó határozza meg a program eredményességét jelentő mutatókat hiszen így segíti a döntéshozót abban, hogy megadott mérési mutatókból leszűrhesse, milyen volumenű programmal áll szemben.
 • A pályázó szervezet korábbi tevékenységének eredményeiről szóló referenciák kedvezően befolyásolják döntéshozatalt.
 • Mindig ellenőrizzük le a kész pályázati anyagot, ne felejtsük: több szem többet lát!
 • Írja le, hogy a pályázat elnyerése esetén a megvalósítást követően milyen eredményekkel, milyen jövőbeni kihatással bír majd a program, a disszemináció nagyon fontos.
 • Partnereket keresni gyakran érdemes, hasonló tevékenységű intézmények összefogása esetén a siker esélye nagymértékben megnő.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu