4. Stratégiai menedzsment

A stratégia megvalósításának folyamata a stratégiai menedzsment. Komplex tevékenység: magában foglalja:

  • a stratégiai terv alapján a célrendszer kialakítását, 
  • a stratégiai változásokhoz szükséges erőforrások megszerzését és biztosítását, 
  • a stratégiai terv végrehajtásához szükséges szervezeti fejlesztést, 
  • az akciók végig vitelét és 
  • a végrehajtás folyamatos ellenőrzését.

A stratégia megvalósítása és a menedzsment rendszerek

  A stratégia kialakítása  

A megvalósítás
nyomon-követése

A stratégia lebontása

 

 

 

 

A stratégia ellenőrzése 

A működés megtervezése

  A folyamatok és programok megvalósítása  

A stratégiai menedzsment nem egy izolált, statikus, hanem egy dinamikus rendszer, a tevékenységek folyamatos kontrollját, felülvizsgálatát és újratervezését és a módosítások végrehajtását jelenti. A stratégiai menedzsmentet több irányból is lehet definiálni, attól függően, hogy a stratégia melyik oldalát emelik ki.

Az intézményi stratégiákat megvalósítását irányító menedzsment a saját szakmai szempontjai, a külső környezeti hatások és a belső szervezeti önmozgások között keres folyamatosan kompromisszumot. A konszenzus úgy hozható létre, hogy a vezetés törekszik a személyi állomány szakmai fejlődésének elősegítése, a vezetés és szervezet működésének humanizálása, a különböző új megoldások, célok meghatározása, szervezetbe integrálása és rendszerbe történő foglalása együttes kielégítésére.

Ezt a menedzsment módszert a nem profitorientált szervezetekben, így a múzeumokban is lehet és kellene alkalmazni. A múzeum fő célja alapfeladatainak mind hatékonyabb, magas szintű ellátása. Gyarapítani a gyűjteményeket, feldolgozni és nyilvántartani a tárgyakat, modern, a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő raktárakban őrizni, védeni állapotukat és restaurálni a sérült példányokat, majd érdekes, vonzó, a mai igényeknek megfelelő kiállításokon bemutatni őket. Mindezt korszerű infrastruktúrával és technológiával, hatékony menedzsmenttel, képzett és motivált munkaerővel, sikeres kommunikációval és egy a környezetéhez folyamatosan alkalmazkodni tudó rugalmas szervezetben kellene megtenni.

A múzeumban a stratégiai menedzsment módszereinek elsajátítására a vezetők folyamatos képzése / továbbképzése szükséges, A vezetői gyakorlat természetesen kritérium a vezetői pályázatoknál, amely gyakorlat azonban nem jelenti feltétlenül a stratégiai menedzsment kompetenciák, ismeretek meglétét. A vezetők kiválasztásában és képzésében ennek a menedzsment kompetenciának központi szerephez kell jutnia, ugyanis a szervezetekben a stratégia alkotás és a stratégia megvalósítására való törekvés a hatékony működés alfája és omegája.

A stratégiai menedzsment dimenziói

Szemléleti mód       Viselkedési forma
     
       
Egységbe foglaló
tevékenység
    Problémakezelési
stílus
    Vezetési funkció    

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu