3. Szervezeti kultúra – munkakultúra

A szervezeti kultúra fogalma sokféle definíciót takar, egyszerű megfogalmazás szerint a szervezet tagjainak viselkedését és tudatvilágát vezérlő szabályozó rendszer. Egy hatékonyan működő, sikeres szervezet jól definiált küldetéstudattal (misszióval), markáns értékrenddel és kiforrott szervezeti kultúrával rendelkezik.

 

A szervezeti kultúra szintjei:

ALAPFELTEVÉSE, PREMISSZÁK   Adottság, láthatatlan, nem tudatos 
     
ÉRTÉKEK, IDEOLÓGIÁK   Tudatosság magasabb szintje
     
JAVAK, KÉPZŐDMÉNYEK   Látható, de többnyire nem megfejthető

 

1. szint: Javak és képződmények szintje
Ez a réteg a szervezet környezet felé tanúsított magatartásformák, erkölcsi, etikai megnyilvánulások, szokások, mesterségesen létrejött normák szintje. A külső szemlélő számára könnyű megfigyelni, de nehéz megérteni.

2. szint: Értékek, ideológiák szintje
Ez a szint jobban kötődik az egyénhez, annak családi és társadalmi hátteréhez, ide tartoznak az egyén és a csoportok viszonyai, a csoportokhoz tartozás belső normái. A normákat azok egyének alakítják ki, akik a csoport és a szervezet működésében befolyással bírnak, de az általuk javasolt megoldások csak akkor kezdenek működni, ha a gyakorlat igazolta őket.

3. szint: Alapfeltevések és premisszák szintje
Ezen a legabsztraktabb szinten jelenik meg a nemzeti kulturális sajátosság, az egyén és a természet, az egyén időhöz és térhez való viszonya stb.

A szervezeti kultúrából adódóan a szervezet minden tagja hozzájárul a szervezetről kialakult képhez, mely egyéni és szervezeti „hozzáállást” a szervezet menedzsmentjének tudatosan kell irányítania. Ennek a feladatnak a megoldásában a szervezet public relations tevékenysége döntő szerepet játszik.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu