5. Szakirodalom

 

 1. Angyal Ádám [1999]: A vezetés mesterfogásai Kossuth Kiadó, Budapest
 2. Antal - Balaton - Drótos - Tari [1997]: Stratégia és szervezet KJK, Budapest
 3. Bakacsi Gyula [1999]: Szervezeti magatartás és vezetés KJK, Budapest
 4. BKE Vezetési és Szervezési Tanszék [1991]: Vezetés - Szervezés I-II Aula, Budapest
 5. Bowman, Cliff: Stratégiai menedzsment, a tudnivalók esszenciája Novotrade Kiadó Kft, Budapest, 1993
 6. Csath Magdolna [1990]: Stratégiai vezetés - vállalkozás KJK, Budapest
 7. Dobák Miklós [1996-2000]: Szervezeti formák és vezetés. KJK-KERSZÖV jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest
 8. Dobák Miklós és munkatársai: Szervezeti formák és koordináció. Közgazdasági és Jogi Könykvkiadó, 1995
 9. Dr. Antal Iván- Dr. Antal - Makos Zoltán [1999]: Szervezet és vezetés Perfekt Kiadó Rt, Budapest
 10. Dr. Bayer József [1995]: Vezetési modellek - vezetési stílusok  Vinton Kft., Budapest
 11. Dr. Gyökér Irén: Menedzsment. Oktatási segédanyag. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 2005.
 12. Dr. Roóz József [1995]: Vezetésmódszertan Perfekt Kiadó Rt., Budapest
 13. Dr. Ternovszky Ferenc [2000]: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek.Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest
 14. Farkas Ferenc: A nonprofit szervezetek menedzsmentjérõl. In: Vezetéstudomány, 1994. 5. sz. 12-19.p.
 15. Felföldi Barnabás: A szervezeti kultúra kutatásának újabb fejleményei: a kommunikáció-központú megközelítésekről. http://www.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/index.php?ulink=686
 16. French, L. Wendell - Bell, Cecil H. Jr: A szervezetfejleztés meghatározása. Ford. Tóth Béla. http://www.oki.hu/printer Friendly.php?tipus=cikk&kod= Oktatasmenedzsment-Tobben-Szervezetfejlesztes
 17. G. Neges - R. Neges [1998]: Vezetésmódszertan Perfekt Kiadó Rt., Budapest
 18. G.F. Jonkergouw - F.J. de Vries[1994]: Strategic Issues for Management EuropeanContext, textbook Vol. 2.Open Universiteit, Heerlen
 19. Gross, Julian: Dimensions of Organisation Development.. Ocean Publishing 2009.
 20. Gyökér Irén: Humánerőforrás menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
 21. Halminé Bartó Anna: Kérdőjelek és múzeumi statisztikák. Kézirat
 22. Hatházi Gábor: Muzeológiai alapismeretek. Jegyzet. Budapest, 1991.
 23. Heidrich Balázs: Szervezeti Kultúra és interkulturális menedzsment. Human Telex Consulting, Budapest 2001.
 24. Hewstone-Stroebe-Codol-Stephenson [1995]: Szociálpszichológia. KJK, Budapest
 25. Horváth M. Tamás (2005) Közmenedzsment. Budapest: Dialóg Campus.
 26. http://kozigallas.gov.hu
 27. ICOM Curricula Guidelines for Museum Professional Development.
  Forrás: http://museumstudies.si.edu/ICOM-ICTOP/index.htm
 28. ICOM Múzeumok etikai kódexe. http://www.ace.hu/icom/Mkmelleklet.pdf.
 29. Ipacs Miklós: Szolgáltatások minőségfejlesztése. Minőség és megbízhatóság 1994. 1.sz. 18-23.p.
 30. Jávor István – Rozgonyi Tamás: A szervezetek és a munka világa. L’Harmattan - Zsigmond Király Főiskola. 2007.
 31. Jávor István - Rozgonyi Tamás: A szervezetek és a munka világa. L’Harmattan, ZSKF 2007.
 32. Kelly,  Aidan - Grimes,Thomas: A menedzsment elvei. ACCA Hungary Kft., Budapest, 1993.
 33. Kieser, Alfred [szerk.]: Szervezetelméletek Aula, Budapest 1995
 34. Málovics Éva [1999]: Menedzsment ismeretek KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, Budapest
 35. Nemes Ferenc [1998]: Vezetési ismeretek és módszerek BKE Vezetőképző Intézet, Budapest
 36. Perow,  Charles [1994]. Szervezetszociológia.Osiris - Századvég, Budapest
 37. Ponyi László: a közigazgatás kulturális szolgáltató tevékenységének társadalmi-történeti alapjai. A szervezeti változások trendjei. www.mmi.hu/szin/szin10_6/ponyi_l_35.rtf
 38. Robert H. Rouda & Mitchell E. Kusy, Jr.: Organization development the management of change. Technical Association of the Pulp and Paper Industry Development of human resources - Part 3. 1995.: http://alumnus.caltech.edu/~rouda/T3_OD.html
 39. Virág Orsolya: A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban. http://mek.oszk.hu/03900/03905

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu